Kurumsal

MİSYON-VİZYON

Misyon

Birliğimize bağlı 61 meslek odasının aralarındaki birlik ve dayanışmanın tesisi bu odaların sorunlarının çözümü, hem esnafa hem de teşkilata danışmanlık hizmetlerinin sunulması, esnaf ve sanatkarların ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, onların hak ve menfaatlerinin korunması ile il ve ülke düzeyinde temsil edilmesidir.

Vizyon

Değişime ve dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir esnaf ve sanatkar kesimi yaratmak, esnaf ve sanatkarların ekonomiye sağladıkları katkıyı artırmak ve rekabet gücü kazanmalarını sağlamak amacıyla bu kesimin üye olduğu meslek odalarının hizmet kalitesini ve kapasitesini artırarak esnaf ve sanatkarları 21. yüzyıla taşıyacak kalite ve yeterlilikte danışmanlık, eğitim destekleri sunan bir kurum olmaktır.

SESOB - Kooperatifçilik Eğitimi WhatsApp Hattı