Kooperatifçilik Eğitimi Resmi Gazetede Yayımlandı!

14 Ocak 2022 tarihinde resmi gazetede çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitimi yönetmeliği yayımlandı!

SESOB - Kooperatifçilik Eğitimi WhatsApp Hattı